Cytat z Pisma Świętego

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (Łk 2, 46-47)

Wylosowałeś następujący cytat:

Zachęcała mnie gorąco, bym często mówiła różaniec: "Różaniec jest tak bardzo miły Matce Bożej" (Jadwiga Jantos)