Króluj nam Chryste!!!

Rozpoczynamy nasze rekolekcje. Dzisiejszy dzień to wejście w czas adwentu, który już trwa od niedzieli. Jednakże, jeśli chcemy dobrze wykorzystać łaskę którą nam daje Bóg, każdy z nas sam musi wybrać świadome wejście w to wszystko, co Bóg przypisuje w Kościół do adwentu.

W początek nowego roku liturgicznego, w czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i objawienia się Boga człowiekiem wprowadzi nas ksiądz dr Stanisław Mieszczak SCJ. Konferencja i modlitwa są podane do wykorzystania na dzisiejszy dzień.


"Adwentowe oczekiwanie"
- rekolekcje adwentowe głosi ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

Nabożeństwo Biblijne na 3 grudnia 2020 roku