Wylosowałeś następujący cytat:

Dusza, która się modli, nigdy nie dozna rozczarowania. Nawet jeśli nie od razu widzi efekty swojej modlitwy, musi czekać z ufnością, bo Bóg zawsze odpowiada. I przewyższa nasze wszelkie oczekiwania.