Cytat z Pisma Świętego

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». (Mt 2, 13)

Wylosowałeś następujący cytat:

Dusza, która się modli, nigdy nie dozna rozczarowania. Nawet jeśli nie od razu widzi efekty swojej modlitwy, musi czekać z ufnością, bo Bóg zawsze odpowiada. I przewyższa nasze wszelkie oczekiwania.