Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej, lub inaczej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Roznosimy Pana Jezusa do chorych w niedziele oraz rozdajemy podczas Mszy Świętej, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów.

Rośnie liczba parafii, w których można spotkać nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ich spis znajduje się w aktualizowanym na bieżąco wykazie.

O historii tej posługi od początków chrześcijaństwa do chwili obecnej można przeczytać w pracy p. Rafała Figury "Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w historii Kościoła"

Patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej jest Święty Stanisław Kazimierczyk.